About Us

သာသနာျပဳ ကုသိုလ္
 
 
စရထ ဘိကၡေ၀ စာရိကံ ဗဟုဇနဟိတာယ
ဗဟုဇနသုခါယ အတၳာ ဟိတာယ သုခါယ
ေဒ၀မႏုႆာနံ။
 
ရဟန္းတို႔၊ လူသားမ်ားစြာ၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ
နတ္လူတို႔ အက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမူအတြက္
ခရီးေဒသစာရီၾကြခ်ီၾကေလာ့။
 
 
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ဘီစီ ၅၈၈တြင္ ဗုဒၶအျဖစ္သို႔ေရာက္ေတာ္မူလွ်က္
ဗာရာဏသီျမိဳ႔အနီး မိဂဒါ၀ုန္အရပ္၌ ပထမ၀ါကြ်တ္ျပီးေသာအခါ ရဟႏၱာ
ေျခာက္က်ိပ္အား အထက္ပါအတိုင္း ျမႊတ္ၾကား၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို
စတင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
 
ဘီစီ ၂၃၅ တြင္ သီရိဓမၼအေသာက မင္းၾကီးသည္ တတိယသံဂါယနာ
တင္ျပီးေနာက္ ရဟႏၱာမေထၾကီးမ်ားအား ကိုးတိုင္းကိုးဌာနသို႔ သာသနာျပဳ
ေစလႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ျပီး
ယေန႔တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ဆဲလည္းျဖစ္သည္။ မင္းၾကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကား
ကမၻာ႔သမိုင္္း၌ အံ့ဖြယ္ စံနမူနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ေတြ႔ျမင္ရဆဲျဖစ္သည္။
 
ယင္းအစဥ္အလာကို အတုယူလိုက္နာျပီး သာသနာျပဳသူေတာ္စင္ ရဟန္းရွင္
လူအမ်ားသည္ ေႏွာင္းေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ၾကိဳးစား၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက
သျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္ခဲ့သည့္တိုင္
ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္သည္။ ေရွးေခတ္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏
ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္အလာကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္မွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္
သာသနာမ်ိဳးဆက္သစ္တို႔၏ တာ၀န္ျဖစ္ေခ်သည္။
 
အေသာကမင္းၾကီး၏ သတၱမေျမာက္ေက်ာက္စာတြင္ “ ဆေဗ ဟိ ေတ ဆံယမံစ
ဘ၀ဆုဓိ ံံဣဆံတိ ( ဟိ၊မွန္၏။ ဆေဗ၊အလံုးစံုကုန္ေသာ။ ေတ၊ထိုအယူ၀ါဒမ်ားသည္။
ဆံယမံစ၊ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ေစာင့္စည္းျခင္းကို လည္းေကာင္း။ ဘ၀ဆုဓိ ံစ၊ပစၥဳပၸန္ဘ၀၏
စင္ၾကည္ျမင့္ျမတ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း။ ဣဆံတိ၊အလိုရွိၾကကုန္၏)ဟု ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း
ပင္ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔၏ ကုိယ္က်င့္သိကၡာကို ျမင့္မားေအာင္ထိမ္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၏ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္မူကို တန္ဖိုးထားရန္ျဖစ္သည္။
 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ယင္းသို႔ ထူးျခားျမင့္ျမတ္ေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုသျဖင့္
လူမ်ိဳးဇာတ္ အသားေရာင္ က်ားမ၊ၾကီးငယ္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မခြဲျခားဘဲ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ႏိုင္ေသာ
ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ လုိက္နာက်င့္ၾကံသူမ်ားအား ေလာကီေလာကုတၱရာ ပစဳၥပၸန္သံသရာ
ႏွစ္ျဖာေသာေကာင္းက်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ဘာသာတရားလည္းျဖစ္သည္။
 
ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႔ၾကီးအေနျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အား တစ္ကိုယ္ေရျငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္
ကမၻာျငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ လမ္းညႊန္အဆံုးအမ ဘာသာတရားအျဖစ္ ယံုၾကည္
သည္။ ယင္းယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း ဤျမင့္ျမတ္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ႏိိ္ုင္ရန္ ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႔ (နယူးေယာက္) Buddhist Missionary Society (New York)
ကို သကၠရာဇ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းကာ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဆရာဒကာ
လက္တြဲျပီး သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
 
သို႔ျဖစ္ေလရာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးကိုက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
နယူးေယာက္ျမိဳ႔တြင္ သာသနာျပဳအေဆာက္အအံု (ေက်ာင္း) တစ္ေဆာင္ တည္ေထာင္
ထားလ်က္ရွိပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤမြန္ျမတ္သည့္ ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ကာယ ညာဏ သဒၶါတရား စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါရန္ အေလးအနက္
ႏိူးေဆာ္အပ္ပါသည္၊
 
 
ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႔၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႔
 
Buddhist Missionary Society
10324 34th Ave
Corona, NY 11368
(718) 898-8274
Email:bmsnewyork@gmail.com
www.bmsny.org
 
 
 
 
 
 
 

Ashin Nayaka

Ashin Nayaka

E-mail: nayakaus@yahoo.com

Phone: +1 718 8988274

Print Print | Sitemap
© www.bmsny.org